دوشنبه, 07 بهمن 1398

مهیا پروتئین

 

1  - لوح سپاس تامين کننده برتر شهروند – 1383

2  - لوح سپاس فروشگاه رفاه – 1385

3  - تنديس مشتريان برتر بانک ملت – 1385

4  - لوح تقدير فروشگاه شهروند – 1386

5  - لوح تقدير مديرکل دامپزشکي تهران – 1386

6  - لوح تقدير برند برتر – 1387

7  - لوح تقدیر و تنديس پنجمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت – 1388

8  - لوح سپاس و تنديس فرمانداري شهرري – 1388

9  - لوح تقدير وزارت بازرگاني – 1388

10- لوح تقدير مدير نمونه – 1388

11- لوح تقدیر و تنديس ششمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت – 1389

12- لوح سپاس جشنواره ايمني مواد غذائي – 1390

13- تندیس روز جهاني غذا – 1390

14- لوح تقدیر جشنواره ايمني مواد غذائي – 1390

15- لوح تقدير مجلس – 1390

16- تندیس برگزيدگان طرح ملي سپاس – 1390

17- تندیس تقدير از مديران تولیدکننده برتر – 1390

18- تندیس تجليل از مديران اشتغال زا – 1390

19- تنديس ديموند توزيع و پخش – 1390

20- لوح سپاس بانک ملت – 1391

21- لوح سپاس وزير جهاد کشاورزی – 1391

22- تنديس ديموند توزيع و پخش – 1391

23- تندیس روز جهانی غذا – 1391

24- تندیس همايش ايمنی و سلامت غذا – 1391

25- تندیس واحد نمونه استان تهران – 1391

26- تندیس همايش توليدات ماندگار و چهره های ماندگار – 1391

27- لوح تقدیر و تنديس هشتمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت – 1391

28- واحد نمونه صنایع تبدیلی دامی در بخش کشاورزی – 1392

29- واحد نمونه صنایع تبدیلی (پروتئینی) – 1393

30- لوح تقدیر و تنديس هشتمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت – 1393

 

درباره گروه

شرکت ها

تقدیرنامه ها

 

تهران ، خیابان باقرخان غربی ، خیابان فرزین شمالی ، کوچه کاج شرقی ، پلاک 2

 

66909040

 

info@darkhor.com

آشنایی با گروه
پیام مدیرعامل
اهداف
چشم انداز
هیئت مدیره

مهیا پروتئین
نیکنام پخش
نیکنام پلاست

امیران نیکنام

 

مهیا پروتئین
نیکنام پخش