دوشنبه, 07 بهمن 1398

هیئت مدیره


بهزاد درخور : رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

بهنام درخور : نایب رئیس هیئت مدیره

نیکنام درخور : عضو هیئت مدیره

داود درخور : عضو هیئت مدیره

محمد درخور : عضو هیئت مدیره

 

درباره گروه

شرکت ها

تقدیرنامه ها

 

تهران ، خیابان باقرخان غربی ، خیابان فرزین شمالی ، کوچه کاج شرقی ، پلاک 2

 

66909040

 

info@darkhor.com

آشنایی با گروه
پیام مدیرعامل
اهداف
چشم انداز
هیئت مدیره

مهیا پروتئین
نیکنام پخش
نیکنام پلاست

امیران نیکنام

 

مهیا پروتئین
نیکنام پخش